การรับประกันแบบจำกัดนี้ครอบคลุมอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ ricco smart choice smart life ที่จำหน่ายโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  ricco smart choice smart life

ผลิตภัณฑ์ระยะเวลาการรับประกันขอบเขตการรับประกันช่องทางการขอรับบริการเอกสารประกอบ

ผลิตภัณฑ์ระยะเวลาการรับประกันขอบเขตการรับประกันช่องทางการขอรับบริการเอกสารประกอบ
Air PurifierMain Device 1 yearแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ
KettleMain Device 1 yearแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ
VacuumMain Device 1 year; Accessories (charger) 6 months; Accessories (Barrier Tape, Brush, Brush Cover & Filter) 7 days quality issue replacementแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ
Electric FanMain Device 1 year; Accessories 7 days quality issue replacementแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ
Circulation FanMain Device 1 year; Accessories 7 days quality issue replacementแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ
Air CoolerMain Device 1 year; Accessories 7 days quality issue replacementแรงงานและชิ้นส่วนต่างๆช่องทางการขอรับบริการเลขที่ใบสั่งซื้อ/
หมายเลขคําสั่งซื้อ

การรับประกันนับจากหลักฐานเอกสารการซื้อขาย

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 • การรับประกันแบบมีจำกัดนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับประกันระหว่างประเทศ ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต การบริการการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการของ ricco โดยตรงเท่านั้น
 • ก่อนที่จะติดต่อตัวแทนบริการ ricco โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้พร้อม:
  หมายเลขรุ่น ผลิตภัณฑ์
  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของลูกค้า
  หมายเลขการสั่งซื้อ สำเนาใบสั่งซื้อ/สำเนาใบเสร็จของลูกค้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, ทำลาย, หรือเลือนหายจนไม่สามารถอ่านได้ หรืออุปกรณ์เสริม/ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สูญหาย
  ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน / บนพื้นผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรอยแตกรอยบุบหรือรอยขีดข่วนในกรณีภายนอกหน้าจอเลนส์กล้องปุ่มและสิ่งที่แนบอื่น ๆ
 • การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปื้อน
 • กรณีอื่นใดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
  ricco จะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น “อยู่ภายใต้การรับประกัน” หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทตามมาตรฐานข้างต้น การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นอกการรับประกันจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการของ riccoโดยตรงและลูกค้าได้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว