4 สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน (Indoor allergens)

สารก่อภูมิแพ้ในบ้าน มีอะไรบ้าง?

สารก่อภูมิแพ้ ที่กระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ สารมารถแบ่งได้เป็น สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน (Indoor allergens) และ สารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (Outdoor allergens)

สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน (Indoor allergens)

  • ไรฝุ่น (House dust mites)
  • ซากแมลงและสิ่งขับถ่ายของแมลงต่าง ๆ เช่น แมลงสาบ มด
  • ขนสัตว์ (Animal dander) เช่น แมว สุนัข
  • สปอร์ของเชื้อรา (Mold spores)
You are currently viewing 4 สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน  (Indoor allergens)