Air Cooler | พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็นให้คุณได้เลือกให้เหมาะกับคุณ ราคาถูกเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ มีฟังก์ชันไอออนประจุลบ สามารถดักจับฝุ่นละอองภายในบ้าน ทำให้หายใจได้สะดวก ฐานของพัดลมไอเย็นมีล้อเลื่อนให้เคลือนย้ายได้สะดวก พัดลมไอเย็นปลอดภัยไม่ปล่อยระอองน้ำที่เป็นสาเหตุทำให้ปอดชื่น

No products were found matching your selection.