ริคโค่พัดลมหมุนปรับอากาศ พัดลมหมุนกระจายลมได้ ก้มเงย ซ้ายขาว ได้มากถึง 90 อาศา ให้ลมภายในห้องกระจายได้อย่างทั่วถึง ปรับลดอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นลง เมื่อเปิดพร้อมแอร์ภายในบ้าน ยังช่วยให้ความเย็นของแอร์กระจายลมได้ไกลขึ้น ทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนัก ประหยัดไฟ

No products were found matching your selection.