สินค้าเกรด B / ตัวโชว์ 

• สินค้าใช้งานได้ปกติ 100 %
• อาจคราบสนิม, รอยบุบ, คราบรอยขนแมว ตามสภาพ สภาพสินค้า 90 %
• อุปกรณ์ครบสินค้าครบถ้วน

หมายเหตุ
• สินค้ามีปัญหาจากการใช้งานเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
• รับประกันสินค้า 1 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
• เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด